Довговойнилівський ліцей

Кабінет соціального педагога

Соціальний педагог– це педагогічний працівник, основна мета роботи якого полягає у забезпеченні соціально-правового захисту учнів школи та попередженні впливу негативних соціальних чинників на формування та розвиток особистості дитини.

Соціальний педагог:
 • здійснює соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей з метою попередження безпритульності, бездоглядності та випадків усіх форм домашнього насильства над дітьми;
 • бере участь у виховній роботі з питань профілактики появи негативних форм поведінки у неповнолітніх (паління, алкоголізму, наркоманії; дитячої злочинності тощо), пропаганди здорового способу життя, статевого виховання молоді;
 • допомагає виявленню творчих нахилів, розкриттю здібностей дітей та підлітків, сприяє участі учнів у суспільно-корисній, волонтерській діяльності;
 • проводить просвітницьку роботу з батьками або особами, що їх замінюють (індивідуальні бесіди, виступи на батьківських зборах);
 • є посередником між школою, сім’єю, державними установами по захисту прав дітей та громадськістю; бере участь в організації їх взаємодії з метою створення умов для нормального розвитку дітей і підлітків.

Напрямки роботи соціального педагога в школі:

 • психологічна підготовка до навчання у школі;
 • адаптація дітей до умов перебування у навчально-виховному закладі;
 • організація роботи з “важкими” дітьми;
 • професійне самовизначення старшокласників;
 • організація роботи з обдарованими дітьми та дітьми з творчими здібностями;
 • сприяння психологічному здоров’ю дітей, підлітків, батьків та педагогів
 • попередження суїцидальної поведінки дітей та підлітків, насильницьких дій у родині та навчально виховному закладі;
 • організація роботи з дітьми пільгового контингенту;
 • методична робота.

 Учням та їхнім батькам соціальний педагог надає наступні види соціальних послуг:

 • допомагає в адаптації дітей при вступі до школи, переході із одного до іншого ступеня навчального закладу;
 • виступає посередником між навчальним закладом та сім’єю, між батьками і вчителями;
 • слідкує за відвідуванням учнями навчального закладу, допомагає у подоланні причин, що призводять до пропусків занять;
 • попереджує конфлікти, які можуть виникнути в учнівськомуколективі.

Разом із педагогічним колективом навчального закладу соціальний педагог:

 • – проводить консультації з учителем та іншими працівниками школи з різних соціально-педагогічних проблем з метою сприяння покращенню умов життя та навчання учнів;
 • організовує співробітництво з учителями та іншими спеціалістами школи (психолог, дефектолог, лікар) при розробці індивідуальної стратегії і тактики допомоги дезадаптованим учням;
 • надає допомогу в оцінці та аналізі дисциплінарних порушень учнів.
 • бере участь у педрадах, батьківських зборах та нарадах, що стосуються соціально-педагогічного життя навчального закладу.
 Питання, за якими можна звертатися до соціального педагога:
 • формування гуманних відносин між учнями;
 • охорона і захист прав та інтересів дітей;
 • вивчення особливостей особистості учня, соціальної ситуації розвитку та умов життєдіяльності;
 • вияв інтересів та потреб, проблем і труднощів дітей та підлітків;
 • створення атмосфери психологічного комфорту для учнів у навчальній та позанавчальній діяльності;
 • організація та координація різних видів позанавчальної діяльності дітей і підлітків;
 • попередження конфліктів в учнівських колективах;
 • допомога у професійному самовизначенні;
 • орієнтація учнів на здоровий спосіб життя;
 • профілактика правопорушень серед неповнолітніх, робота з учнями “групи ризику”;
 • взаємодія з педагогами, психологами, батьками або опікунами для надання допомоги учням.

Обов’язки учнів

 • Виконувати статут школи.
 • Оволодівати знаннями.
 • Не пропускати уроки, не запізнюватися на заняття.
 • Приходити до школи охайними, в шкільній формі.
 • Акуратно вести щоденник і подавати його за першою вимогою вчителя.
 • Брати активну участь у житті школи, підтримувати і примножувати традиції школи, брати активну участь у позакласній і гуртковій роботі.
 • Бути ввічливим у спілкуванні з учителями, з повагою ставитись до батьків. Проявляти милосердя, турбуватися про молодших.
 • Гідно поводити себе, дотримуватися культури поведінки.
 • Бережливо ставитись до державного, суспільного і особистого майна, охороняти природу.
 • Діяти завжди на благо колективу, турбуватися про честь і підтримку традицій школи.
 • Підкорятися вказівкам та розпорядженням директора школи, педагогічної ради, а також постановам шкільного самоврядування.

Обов’язки батьків

 • батьки повинні забезпечувати нормальне фізичне, емоційне і психічний розвиток своїх дітей. Ніякі образи, приниження неприпустимі, так само як і застосування фізичної сили, надмірного психічного тиску і всього іншого, що негативно позначається на розвитку і формуванні особистості;
 • батьки зобов’язані контролювати навчальний процес своїх дітей;
 • батьки повинні дотримуватися Статуту того навчального закладу, в якому здобуває освіту їхня дитина. Прийняття участі в управлінні школи є не обов’язковим, але бажаним;
 • батьки зобов’язані стежити за тим, щоб їхні діти своєчасно ліквідовували учнівські борги;
 • батьки не мають права заважати навчальному процесу. Також вони повинні проявляти повагу до вчителів, представляти їх перед дітьми в позитивному світі;
 • батьки зобов’язані в міру своїх фінансових можливостей забезпечити дітям нормальні умови, в яких вони могли б вчитися і розвиватися;
 • борг батьків – відвідування шкільних зборів, прибуття в школу за викликом класного керівника або директора;
 • батьки повинні поважати думку дитини і надавати йому право відвідування різного роду заходів, якщо він здоровий, а їх відвідини не порушують жодних планів, не шкодять її моральному розвитку, не представляють небезпеки.

Також відзначимо, що саме батьки повинні стежити за зовнішнім виглядом дітей, виконанням домашнього завдання. Права та обов’язки батьків закріплені законодавчо. Джерела їх різні. Порушення їх моментально призводить до різного роду санкцій з боку держави та уповноважених ним органів.

                                Алгоритм адаптації дитини до дитячого садка

Цей алгоритм допоможе батькам, котрі віддають дитину в садочок. А також може стати в нагоді вихователям і психологам днз, в якості основи для розробки покрокових рекомендацій щодо адаптації дітей до умов дитсадка.

За місяць до того, як віддавати дитину в дитсадок:

Розповідайте про садочок, про те, що там роблять діти, як там все влаштовано.
Гуляйте поблизу дитсадка, наголошуючи, що скоро і ваш малюк туди ходитиме.
Відповідайте на всі запитання дитини тільки правду.
Приділіть досить уваги тому, щоб навчити дитину ділитися іграшками, обмінюватися іграшками, відстоювати своє. Наголошуйте на рызниці між особистими і спільними іграшками.
За тиждень до знаменної дати:

Сходіть з малюком в дитсадок на екскурсію, зайдіть в майбутню групу, познайомтесь з вихователькою.
Говоріть з вихователькою доброзичливо, ввічливо, щоб продемонструвати дитині, що з нею вона буде в безпеці.
Кожного дня нагадуйте дитині, що скоро (напр. наступного понеділка) вона піде в дитсадок.
Як підготувати до школи дитину молодших класів після канікул
Літні канікули розслаблюють школярів, у дітей з’являється більше вільного часу, вони пізніше лягають спати і пізніше прокидаються, діти втрачають здатність концентрувати увагу на предметі, що в значній мірі заважає справлятися з розумовим навантаженням.

Школярі будь-якого віку обов’язково проходять період адаптації до школи. У дітей початкових класів цей період триває досить довго: – 1,5 місяця.

Що можна зробити батькам, щоб полегшити адаптацію дитини до школи і до процесу навчання загалом?

1. Батькам варто створити вдома спокійну і доброзичливу атмосферу. Цілком ймовірно, що успіхи дитини в навчанні на початку року будуть не такими як хотілося б. Розуміючи складність адаптаційного періоду, батькам не варто вимагати багато від свої маленьких школяриків.

2. Під час канікул зміна режиму дня закономірна річ. Батькам варто допомагати дитині наблизитись до режиму, який зазвичай є під час навчальної діяльності. Вже з середини серпня можна починати його змінювати – раніше лягати спати і відповідно прокидатися раніше; організувати режим харчування; зменшувати час, який дитина проводить за комп’ютером чи телевізором.

6 правил батькам майбутнього першокласника
Ці 6 порад психолога допоможуть полегшити адаптаційний період першокласника в школі, а також підкажуть батькам правильну лінію поведінки на цьому новому етапі життя.

Зберігайте спокій і впевненість в тому, що все буде добре. Звичайно, кожна мама чи тато хвилюються за свою дитину, особливо в такий відповідальний момент – перший раз в перший клас. Але пам’ятайте, що саме своїм настроєм і своїми думками, ми формуємо у дитини установку на майбутнє навчання в школі. Тому намагайтесь продемонструвати дитині свою впевненість в тому, що все буде добре, свій спокій і віру в сина/дочку. Ні в якому разі не лякайте дитину школою, стримуйте свої побоювання і острахи. Просто вірте в свою дитину і сприймайте її такою, як вона є.
Формуйте позитивне ставлення до школи і вчителів, але водночас будьте чесними. Не варто ідеалізувати школу, говорячи, що там буде безмежно весело, цікаво, захоплююче. Слід говорити правду про можливі труднощі, про необхідність слухати вчителя, виконувати інструкції, які інколи не подобаються. Але обов’язково переконуйте дитину в тому, що все буде добре, що вона справиться, зможе знайти те, що їй до душі, знайде друзів і отримає радість від пізнання нового.
Завжди позитивно відзивайтеся про школу і вчителів. Діти в такому віці все ще дуже залежні від батьківської думки. Вони складають свою думку, своє враження про щось нове (в даному випадку про школу) на основі висловлювань і ставлень батьків. Тому, якщо ви хочете, щоб вчитель став авторитетом для вашого першокласника, ніколи не говоріть поганого про нього при дитині. Це сприятиме гарній поведінці дитини в школі і додасть мотивації до навчання.

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

%d блогерам подобається це: