Довговойнилівський ліцей

Archive for the ‘Фізика’ Category

Урок з фізики в 8 класі


Тема.  Момент сили. Умова рівноваги важеля.

МЕТА: Ознайомити учнів з  видом простого механізму – важелем, поняттям точки опори, лінії дії сили, плеча сили, моменту сили, з правилом моментів. Навчити розв’язувати задачі. Розвивати логічне мислення.

 ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ. Після цього уроку учні зможуть:

—  дізнатись як знаходити сили і плечі сил важеля;

—  відрізняти важель І роду від важеля ІІ роду;

—  дізнатись застосування важеля в природі і техніці;

—  навчитись розв’язувати задачі на важелі.

 ТИП УРОКУ: комбінований

ОБЛАДНАННЯ: підручник з фізики  8 клас (Є.В. Коршак), прилади для демонстрацій: демонстраційний важіль, набір тягарців, штатив; картки з завданнями, комп’ютер.

 ХІД УРОКУ

 I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ:

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ.

Скачати:   Урок фіз.8 кл. (Важелі)

Урок з фізики в 8 класі


Тема. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда.

Мета. Сформувати поняття про Архімедову силу. Ознайомити учнів з практичним застосуванням закону Архімеда, формувати вміння застосовувати закон Архімеда під час  розв’язування типових задач, розвивати логічне мислення.

Очікувані результати. Після цього уроку ви зможете:

—  застосовувати закон Архімеда при розв’язку задач;

—  дізнатись чому у рідині та газі виникає виштовхувальна сила;

—  пояснити умови плавання тіл.

Хід уроку.

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

 Учням пропонується дати відповіді на такі питання:

В-1.

1.   .  Як зміниться тиск p при збільшенні сили тиску F (Площа S не змінюється)?  (2 бали)

а) збільшиться;  б) зменшиться;  в) не зміниться.

2.  1 кілопаскаль (1 кПа) дорівнює …                                                                                  (2 бали)

а) 100 Па;       б) 1000 Па;         в) 10 000 Па.

3.  Чим більша температура, тим тиск газу …                                                                    (2 бали)

а) менший;     б) більший;     в) не змінюється.

Скачати:   Урок (Закон Архімеда) 8 кл.

Позакласний захід з фізики


Тема. Фізичний двобій

Мета: у розважальній формі повторити фізичні терміни (поняття); виховувати пізнавальний інтерес до вивчення фізики; розвивати уміння працювати в групі; залучити дітей до вивчення фізики.

Обладнання: портрети М. В. Ломоносова, Ш. О. Кулона, М. Фа­радея, Г. Ома, готові комплекти букв і цифр (для конкурсу знавців формул), комплект завдань.

Праворуч і ліворуч від дошки на аркушах ватману написані вислови:

                                        З-поміж усіх наук для мене особливу

                                        привабливість завжди мала фізика

                                                                                                       Р. Пайєрлс

                                                                    Фізика – це наука

                                                                     розуміти природу.

                                                                                                        М. Роджерс

                                                          Нам надзвичайно пощастило,

                                                        що ми живемо в той час, коли

                                                       ще можна робити відкриття.

                                                                                                         Р. Фейнман

                                                            Здоровий глузд у фізиці –

                                                            це ті забобони, що

                                                           складаються у віці до 18 років.

                                                                                                         А. Ейнштейн

Хід заходу

Учитель. Фізика – наука про природу. Фізика – наука екс­периментальна. Фізика – це фундаментальні дослідження. Але під час вивчення фізики, як й у спорті, часто важлива участь, а не ре­зультат. Сьогодні ми будемо говорити про фізичні явища, явища природи, про експериментаторів, взагалі, про людей, що робили історію, про фундаментальні дослідження і про майбутнє науки й техніки.    Починаємо наше змагання.

Скачати:  Позакласний захід з фізики

Урок з фізики в 7 класі


Тема. Заломлення світла.

Мета уроку: поглибити знання  про особливості поширення світла на межі двох середовищ; сформувати знання про закони відбивання світла; розвивати логічне мислення при поясненні фізичних явищ; показати практичне застосування вивченої теми.

 Обладнання та наочність: досліди з заломленням світла (склянка з рідиною та олівцем, лазер, скляна призма), досліди із відбиванням світла (дзеркало, лазер, міліметрова лінійка, скло, дві свічки), комп’ютер, звукові колонки, мультимедійна дошка, презентація уроку.

Хід уроку. 

І. Актуалізація опорних знань та вмінь

    (тести на комп’ютері).

ІІ. Мотивація навчальної дільності.

Учням пропонується переглянути дослід. Ложка, ручка розміщується у стакан з водою. Залежно від стінок стакана буде спостерігатись різна картина заломлення променів.

Отже, сьогодні ми з вами дізнаємось:

Чому ложка, опущена в склянку з водою, здається нам зламаною на межі повітря і води? Що таке оптична густина середовища? Як поводиться світло, переходячи з одного середовища в інше?

Урок 7 кл. 2012 р. (скачати)

Урок з фізики в 9 класі


Тема. Магнітне поле постійних магнітів. Магнітне поле Землі.

Мета: ознайомити учнів із властивостями постійних маг­нітів; показати прояв їхніх властивостей у побуті й техніці; формувати навички дослідницької роботи; виховувати акуратність, чіткість й організованість, відповідальність за доручену справу.

Обладнання: магніти різних видів – смугові, дугоподіб­ні, кільцеві; штатив; металеві кульки від підшипників діаметром 10-15 мм; магнітні стрілки; залізні ошурки або порошок заліза; компас; спектри магнітних сило­вих ліній; слайди; кодоскоп.

Урок 9 кл. 2012 р. (скачати)

Урок-гра “Змагання” в 9 класі


Тема. Електричні явища (електричний струм, напруга, опір, закон Ома, послідовне та паралельне з’єднання провідників, робота і потужність)

Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про електричний струм, напругу, опір, закономірності в електричних колах з послідовним та паралельним з’єднанням провідників; вчити учнів творчо мислити, швидко і правильно орієнтуватися в нестандартних ситуаціях; розвивати інтерес до вивчення фізики.

Необхідне обладнання: три набори обладнання (амперметри, вольтметри на підставках, вимикачі), магазин резисторів, ватметр, запобіжники, електричний лічильник, десять карток із завданням для першого туру, три картки із завданнями для другого туру.

Рекомендації: заздалегідь оголосити про форму проведення уроку; конкретизувати домашні заготовки; поділити клас на дві приблизно рівносильні групи (за бажанням та нахилами учнів).

Хід уроку

 І. Слово вчителя.

Сьогодні проведемо урок-гру «Змагання». Змагатимуться дві команди, назви яких… (учні придумують самостійно). Зрештою, вони самі про це скажуть. Отже, слово учасникам гри.

Що без науки ні на крок –

Оця вже аксіома

В столітті двадцять першому

Й найменшому відома.

Ми, юні теоретики,

Науку поважаємо,

Закони енергетики

І формули вивчаємо.

Електричні явища 9 кл. (скачати)

Урок-гра “Щасливий випадок”


Основи кінематики

Мета: узагальнити і поглибити знання учнів з теми «Основи кінематики»; вдосконалювати навички групової та індивідуальної роботи учнів; розвивати в учнів спостережливість, кмітливість, логічне мислення; виховувати доброзичливість, взаєморозуміння, колективізм, почуття взаємної відповідальності, вміння відстоювати свою точку зору; прищеплювати інтерес учнів до знань.

Хід уроку

 I.  Вступне слово вчителя.

Учні! На сьогоднішньому уроці ви станете учасниками гри, яка, мабуть, всім сподобається. Аналогічна до неї телепередача називаєтьа «Щасливий випадок». Суть цієї гри вам відома.

Команди готові? (Команди слід утворити заздалегідь)

Отже, бажаю всім успіхів!

Основи кінематики (скачати)

Урок в 7 класі з фізики (додатковий)


Урок в 7 класі з фізики 

Тема.  Таємниці людського ока та природи.

Мета уроку: Узагальнити, систематизувати та закріпити початкові уявлення учнів про світлові явища, показати застосування набутих знань у практичній діяльності; розвивати логічне мислення та пізнавальну активність учнів, вміння аналізувати, робити висновки; привчати працювати учнів творчо, виховувати самостійність та наполегливість у роботі, прищеплювати інтерес до вивчення фізики.

Обладнання: оформлені листки з виступами учнів, кросворд, малюнки по оптичних ілюзіях, фотографії веселки, блискавки і видатних фізиків.

Тип уроку: Узагальнення та систематизація знань.

Урок фiзики в 7 класi (2008) (скачати)

Урок КВК з фізики


Урок КВК з фізики

Тема.  “Електричні явища”.

Мета: закріпити знання учнями основних понять і законів з даної теми, сприяти кращому засвоєнню їх в ігровій формі; формувати вміння швидко знаходити правильну відповідь на поставлене запитання; розвивати логічне мислення учнів; прищеплювати їм почуття взаємодопомоги та особистої відповідальності.

 Очікувані результати.  Після уроку учні зможуть:

–  пояснювати закони постійного струму;

–  розрізняти закон Ома для ділянки кола і закон Ома для повного кола;

–  формулювати закони послідовного і паралельного з’єднання;

–  розуміти зв’язок між роботою і потужністю електричного струму;

–  читати і креслити схеми електричного кола.

Обладнання: електричні схеми, кросворд, вікторини, вірші та казки про електричні явища, чорні скриньки (2 шт.), пісні і загадки, список професій, пов’язаних з електричними або електромагнітними явищами, досліди, назви міст України, навчальне обладнання для проведення дослідів по електричних явищах.

Урок “Електричні явища” (2010) (скачати)

Урок КВК з фізики в 11 класі


Урок КВК з фізики в 11 класі

Тема.  Світлові хвилі.

Мета уроку: Повторити й узагальнити знання учнів з теми: «Світлові хвилі»,формувати уміння застосовувати здобуті знання в нестандартних ситуаціях,виховувати в учнів інтерес до фізики, розвивати логічне мислення, зорову й слухову память,відповісти на запитання тестів по комп’ютеру.

Оформлення кабінету:  на середній дошці закріпити намальований плакат веселки і поруч написати тему уроку.Нижче розмістити портрети вчених, які зробили вагомий внесок у розвиток учення про світло (Ньютон, Френель, Гюйгенс, Юнг, Максвелл, Лебедєв, Столетов, Вавилов, Планк).

Очікувані результати:

У процесі уроку учні зможуть:

повторити закони відбивання і заломлення світла, інтерференцію, дифракцію та дисперсію світла;

з’ясувати умови використання повного відбивання світла;

застосовувати свої теоретичні знання в нестандартних ситуаціях;

сформувати практичні навички, розвивати політехнічний кругозір.

Урок КВК 11кл. (2006) (скачати конспект)